Main menu

ylakuva

Vad du bör veta om mjölksyrabakterier?

Kontrollera följande innan du köper mjölksyrabakteriepreparat:

1. Ursprung - är bakterierna humanspecifika eller kommer de från mejeriindustrin?

2. Styrka

- Minst 1E9 cfu/g/dag.
- Procenttalet (t.ex. 1,5 %) betyder ingenting om styrkan inte anges.
- 1E11 cfu/g är omöjligt eftersom bakterierna då är instabila. Det är omöjligt i praktiken och alltför dyrt att framställa.
- Om styrkan är under 1E8 är det bättre att köpa yoghurt.

3. Stabilitet

- Vid alltför hög täthet (över 1E9) är bakterierna stabila först vid -30°C.
- Vid en täthet under 1E8 är bakterierna stabila men tillräckligt effektiva först om man tar mer än 10 gram per dag.
- Om blandningen innehåller ett E-ämne är bakterierna garanterat inte är stabila i den angivna koncentrationen. Detta gäller de flesta mejeribakterier.
- Vid tablettillverkning förstörs 95 % av bakterierna till följd av trycket och temperaturen.
- Vid förpackning i blister förstörs 80 % av bakterierna till följd av hettan som uppkommer under processen.

4. Bärande substans (prebiot)

- Den bärande substansen bör vara blandad på enklast möjliga sätt.
- Om det finns för många olika ämnen ökar buffertverkan och produkten har inte samma verkan.
- Samverkan mellan bakterierna och den bärande substansen måste testas i relation till pH och effekt.
- Vitaminer och bakterier passar inte ihop.
- Blandningen behöver inte stärkelse in vivo, endast in vitro.
- Den relativa fuktigheten måste vara lägre än 4 %, annars förstörs bakterierna snabbt.
- Inulin främjar tillväxten av såväl patogena bakterier som bifidobakterier och rekommenderas därför inte.

5. Kan framställaren presentera neutrala testresultat som visar:

- Bakteriernas inverkan på den bärande substansen in vivo och in vitro.
- Stabiliteten in vivo och in vitro.
- Bakteriernas förmåga att producera mjölksyra, interferon, interleukin, H202, naturliga antibioter osv.
- Observera att många framställare hänvisar till test som är utförda med starka blandningar men späder ut de blandningar som kommer ut på marknaden.
- Stabiliteten måste kontrolleras under hela processen.

6. Är bakterierna registrerade i enlighet med Budapestavtalet (1977) som lagen förutsätter?

Sc. Boulardii