Biolatte Madame

Sc. boulardii-mjölksyrebakterier -preparat.

Produkten är patenterad.
Patentansökan 11190304-3.
Patent no. EP 2596797 (European Patent Bulletin 2015/43).

För mer information kontakta oss direkt!

Torrt och i skydd för ljuset. Förvaras oåtkomligt för barn.

Den rekommenderade daglida dosen får inte överskridas. Kosttillskott ersätter inte en mångsidig och balanserad kost eller en hälsosam livsstil.

Tillverkad för: Biolatte Oy

Biolatte Oy, VARKKAKUJA 2, FI-20320 TURKU, Tel. +358 (0)400-741 665

Copyright © 2022 Biolatte Oy. All Rights Reserved.