Om företaget

Grundaren av Biolatte Ab Yves Delatte har över 40 års erfarenhet av mjölksyrabakterier och hälsorelaterade frågor. Han har också varit med dom två stora och beromda probiotic firmor i Europa, i Frankrike (1994) och i Holland (1991). Han har också hjälpt att etablera företag i Estonia, Sverige, Tyskland, Polen och Finland.

Delatte har skapat och startat tillverkning av några av de mest kända probiotika i Europa. En av de första probiotiska producter for människor testas på försökspersoner med HIV i Storbritannien (1988-1989) och på försökspersoner med cancer i Frankrike (1994). Biolatte Oy utvecklar och producerar också producter för andra firmor i mitt Europa.

Efter 1974 blev vi intresserade av arbetet om finska Nobel vinnare A.I. Virtanen och vi började utveckla en biologisk konserveringsmetod som skulle ersätta syrkonservering (myrsyra och svavelsyra). Genom att tillsätta bakterier som producerar mjölksyra konserverade vi olika organiska ämnen (gräs och växtrester) samt proteinprodukter (fisk- och köttrester). År 1980 kunde vi konstatera att mjölksyrabakteriestammar inte alltid beter sig på samma sätt även om de har samma namn (t.ex. Lactobacillus acidophilus). Allt beror på vilket ämne de har blandats med. Den första framgångsrika konserveringen med mjölksyrabakterier gjordes i västra Finland (Itikka, Seinäjoki) år 1983. Flera hundra liter slaktavfall konserverades i över ett halvårs tid bara med hjälp av mjölksyrabakterier. Under perioden 1983-88 gjorde vi omkring tusen konserveringar för pälsindustrin runtom i världen: från Sverige till Finland och från Danmark till Kanada. I Lorient i Frankrike hade vi den största silon på 5000 ton. Silon i Himango i Finland var den mest långlivade, över 2 år.

Under dessa år kunde vi konstatera att en regelbunden tillsats av mjölksyrabakterier i pälsdjursfoder märkbart förbättrade djurens hälsa, minskade dödligheten, ökade nativiteten, minskade behovet av antibiotika och förbättrade kvaliteten på pälsen. Djurens stressnivå sjönk, luktproblemen minskade och växtligheten runt burarna förbättrades. Det stod också klart att mjölksyrabakterierna måste aktiveras före användning och att bakteriemängden måste vara minst 1 miljard bakterier per gram per dag. I annat fall var resultaten otillfredsställande eller obefintliga.

Under dessa sex år av experiment på sammanlagt mer än 5 miljoner djur märkte vi att bakteriestammen inverkar på resultatet. Även om grundreceptet är detsamma varierar eller uteblir resultatet beroende på bakteriestammen. En viktig faktor var längden på matsmältningssystemet. Ju längre tarmsystem desto bättre var resultaten, eftersom mjölksyrabakterierna då hann föröka sig bättre och producera mjölksyra, H202 (väteperoxid som behövs för att fördriva jäst) och andra ämnen som är viktiga för immunsystemet, t.ex. lgM, lgA, interferon och Interleukin.

Resultaten av vårt arbete har publicerats i många länder och använts av ett stort antal forskare runtom i världen. Vi är stolta över att vara föregångare på vårt område. Vi skapar inte bara en ny teknologi och nya produkter utan också ett nytt sätt att se på och förstå hälsa och sjukdomar. År 1986 testade vi samma metod på frivilliga människor och konstaterade att det som gäller andra däggdjur gäller också människor. Vi prövade hundratals olika mjölksyrabakteriestammar, hundratals olika blandningar, hundratals olika kombinationer, hundratals olika sammansättningar och fann ett antal lagbundenheter som gäller kosttillskott med mjölksyrabakterier.

Biolatte Ab framställer enbart kvalität preparat. Vi anser det viktigt att mjölksyrabakterieprodukter, enzymprodukter, vitaminprodukter och omegaprodukter är åtskilda och inte cocktailar med en rad olika ämnen utan vetenskapligt värde och påvisad effekt. Vi använder endast officiellt registrerade samt testade bakteriestammar från kända mikroorganismbanker. Testresultaten måste också ha presenterats i officiella internationella vetenskapliga publikationer. Vi samarbetar endast med erkända vetenskapliga laboratorier där tillverkningen sker under GMP-förhållanden. Varje skede övervakas: allt från den ursprungliga odlingen till förslutningen av burken.

Våra produkter säljs endast i institutioner som specialiserar sig på hälsa.

Biolatte Oy, VARKKAKUJA 2, FI-20320 TURKU, Tel. +358 (0)400-741 665

Copyright © 2022 Biolatte Oy. All Rights Reserved.